Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce veřejných prostorů sídel - obtížné podmínky jejich řešení a realizace 

   Author: Sopr Ondřej; Supervisor: Šrytr Petr; Opponent: Karásková Nenadálová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozvoje prvků technické infrastruktury ve veřejném prostoru sídel, zejména na obnovu inženýrských sítí v obtížných podmínkách intravilánu měst a obcí. Klíčovými jsou v tomto ...