Now showing items 1-1 of 1

  • Nakládání s odpady při realizaci staveb 

   Author: Jiří Doležal; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Čermák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Každý investor, který se rozhodne pro realizaci jakéhokoliv druhu stavby, se setká s otázkou týkající se odpadu. Ať už půjde o odpad z demolice, nebo o odpady vyprodukované při novostavbě či při změně dokončené stavby, je ...