Now showing items 1-1 of 1

  • Výkon činnosti koordinátora BOZP ve vztahu k účástníkům výstavby a legislativě 

   Author: Ondřej Boroš; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Černá Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je ve stavebnictví problém nejen dnešní doby. Tento fakt je velmi závislý na přístupu zadavatelů staveb, jelikož oni jsou ti, kteří si kupují „službu“ od ...