Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika zpracování právního hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při vedení stavby 

   Author: Edvard Lanz; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Hromádka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Předmětem této diplomové práce je studium legislativních podmínek a požadavků k přístupu a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a popis jejich aplikace a naplnění v praxi. V rámci práce představím, jak se ...
  • Návrh opatření BOZP na výstavbu pavilonu intenzivní medicíny v areálu nemocnice v Jablonci Nad Nisou 

   Author: Daniela Třasáková; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Hanyková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Diplomová práce se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci během realizace pavilonu intenzivní medicíny v Jablonci nad Nisou. V první části práce se autor věnuje otázce, proč se vůbec zabýváme bezpečností práce, ...