Now showing items 1-10 of 10

  • Příprava a řízení realizace staveb v prostředí MS Project 

   Author: Mikhail Zheleznikov; Supervisor: Usmanov Vjačeslav; Opponent: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím programu MS Project při přípravě a realizaci stavby. Autor rozebírá existující programy pro plánování stavby a porovnává, jaké výhody a nevýhody oproti nim má MS Project. Cílem je ...
  • Rekonstrukce kláštera v Plasích 

   Author: Daria Zhuikova; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Martínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením kláštera v Plasích. Autor posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace a zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou stavby včetně ...
  • Stavebně technologický projekt "Areál firmy Gühring s.r.o., k.ú. Líně" 

   Author: Aleš Presl; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby areálu firmy Gühring s.r.o. v Plzni – Líně. V této práci je obsaženo posouzení předané projektové dokumentace, návrh řešení prostorové, technologické a ...
  • Stavebně technologický projekt "Centrum pro seniory v Táboře" 

   Author: Jiří Helásek; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu Centra pro seniory v Táboře. Autor řeší optimální výstavbu objektu po stránce technologické, časové a prostorové. Vstupním podkladem pro vypracování ...
  • Stavebně technologický projekt - betonářské práce hrubé spodní stavby RIVERY HOLEŠOVICE A,D,E 

   Author: Kristina Yuryeva; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Sedloň Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Diplomová práce je zaměřena na plánování realizací monolitických prací spodní stavby tří objektu. Pro návrh postupu realizací hrubé spodní stavby byly zpracovány prostorové, technologické a časové struktury ve dvou variantách. ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Hodkovičky 

   Author: Pavel Pytloun; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Strnad Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu Bytového domu Hodkovičky. Autor zde vyhodnocuje výstavbou objektu po stránce technologické, časové a prostorové. Vstupním podkladem pro vypracování ...
  • Stavebně technologický projekt - Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích 

   Author: Ilnur Gafurov; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu realizace výstavby domu s pečovatelskou službou v Praze Řepích. Obsahuje posouzení úplnosti a správnosti předané projektové dokumentaci, zpracování ...
  • Stavebně technologický projekt - Základní škola Roztoky 

   Author: Ondřej Klečka; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Huml Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Obsahem této diplomové práce je návrh stavebně technologického řešení výstavby Základní školy Roztoky v ulici Přemyslovská v části Žalov v Roztokách. Autor posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace a ...
  • Stavebně technologický projekt - Základní škola Roztoky - Žalov 

   Author: Klára Svobodová; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pro Základní školu Roztoky-Žalov. Podkladem pro tuto práci byla projektová dokumentace. Cílem autora práce je navržení optimálního řešení prostorové, ...
  • Stavebně-technologický projekt, Společensko kulturní centrum Hrušovany u Brna 

   Author: Tomáš Hlaváček; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu Společensko kulturního centra v Hrušovanech u Brna. Práce se zabývá optimálním řešením výstavby objektů z hlediska prostorové, technologické a ...