Now showing items 1-1 of 1

  • Environmentální dopady nosných stavebních konstrukcí rodinných domů 

   Author: Alice Kremerová; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Liška Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce zabývá popisem trvale udržitelné výstavby, environmentální politiky, posuzování životního cyklu, environmentálních značek a prohlášení a dále certifikací udržitelnosti budov. Práce představuje technické a ...