Now showing items 1-1 of 1

  • Metodika zpracování právního hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při vedení stavby 

   Author: Edvard Lanz; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Hromádka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Předmětem této diplomové práce je studium legislativních podmínek a požadavků k přístupu a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a popis jejich aplikace a naplnění v praxi. V rámci práce představím, jak se ...