Now showing items 1-2 of 1

    Krajská knihovna,parkovací dům,Havlíčkův Brod,stavba,technologická struktura,technologický postup,zařízení staveniště,prostorová struktura,časová struktura,technická zpráva,kritická cesta,projektová dokumentace (1)
    Regional library,parking house,Havlíčkův Brod,building,technological structure,technological progress,building site equipment,spatial structure,time structure,technical report,critical path,project documentation (1)