Now showing items 1-2 of 1

    technological structure, spacial structure, temporal planning, equipping the construction site (1)
    technologická struktura, prostorová struktura, časové plánování, zařízení staveniště (1)