Now showing items 21-40 of 926

  • Měření vlivu zatížení na přilnavost lepené tepelné izolace s ohledem na realizaci 

   Author: Tomáš Němeček; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Měření vlivu zatížení na přilnavost lepené tepelné izolace s ohledem na realizaci Autor se v bakalářské práci zabývá realizací plochých střech. V úvodu se zaměřuje na obecné informace, které v dnešní době o této problematice ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na mostě 

   Author: Kristýna Hytychová; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Plachá Mariana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem bakalářské práce je poukázání na problém nedostatečné specifikace v legislativě pro liniové a mostní konstrukce z hlediska BOZP. V první části bakalářské práce budete seznámení se základní legislativou při práci ve ...
  • STP Novostavba administrativní budovy INTOZA, Ostrava 

   Author: Michal Hartmann; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Obsahem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu administrativní budovy INTOZA, nacházející se v Ostravě. Práce je zaměřena na posouzení projektové dokumentace, řešení prostorové, technologické a ...
  • Variantní porovnání modelů výstavby objektu pro individuální bydlení 

   Author: Jiří Doležal; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Investor, který se rozhodne pro stavbu rodinného domu, čelí mnoha nelehkým rozhodnutím. Tato rozhodnutí jsou po dokončení stavby nevratná. Proto je potřebné, aby se investor hned v přípravné fázi projektu dobře rozmyslel, ...
  • Stavebně technologický projekt - Novostavba bytových domů a související infrastruktury Kralupy 

   Author: Michaela Pětníková; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Kralupy nad Vltavou Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu v Kralupech nad Vltavou. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a ...
  • Vícekriteriální hodnocení stropních systémů 

   Author: Aleš Presl; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Holubová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá vícekriteriálním hodnocením stropních systémů při použití na reálném rodinném domě. Konkrétně jde o pět vybraných kritérií, kterými je hodnoceno pět stropních systémů. Tato kritéria jsou ...
  • Stavebně technologický projekt - Novostavba bytových domů a související infrastruktury 

   Author: Petr Valach; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Maxa Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu Novostavby bytových domů a související infrastruktury. Autor se zabývá prostorovou, technologickou i časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je ...
  • Výměna střešní krytiny - Vláknocementové s příměsí azbestu 

   Author: Jan Krisman; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Soběslavský Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá variantami rekonstrukce střešního pláště tvořeného vláknocementovou střešní krytinou s příměsí azbestu. Cílem bylo zjistit jaká konstrukční varianta bude dle multikriteriálního hodnocení ...
  • Multikriteriální analýza kontaktní a provětrávané fasády na vybraném objektu 

   Author: Klára Konýčková; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Hlava Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnání a vyhodnocení navržených skladeb pro vnější zateplení jednopodlažního rodinného domu. Jedna z navržených skladeb je skladba kontaktního zateplovacího systému ETICS a druhá ...
  • Experimentální analýza skladby vozovek 

   Author: Michaela Baborová; Supervisor: Konvalinka Adam; Opponent: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Hlavním cílem této práce bylo stanovení a porovnání kvality asfaltové směsi pro obrusné a ložní vrstvy pozemní komunikace, která jevila známky poruch ve formě výtluků, ztráty asfaltového tmelu (projevuje se uvolňováním ...
  • Kontrola kvality dokončovacích prací na projektu KOTI Nová Vinohradská 

   Author: Michaela Moulisová; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zaměřuje na kontrolu kvality dokončovacích prací. Práce obsahuje teoretickou část, kde se autor zabývá obecnými požadavky na kvalitu dokončených prací. Následuje analýza vybraných kontrolních metod. ...
  • Zařízení staveniště a prostorové podmínky 

   Author: Adam Postulka; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Konvalinka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Autor se v práci zabývá plánováním zařízení staveniště s ohledem na legislativu, normy, prostorové podmínky, náklady a změnu zařízení staveniště během jednotlivých fází výstavby. Veškeré výše uvedené zásady jsou poté ...
  • Stavebně technologický projekt - Domov pro seniory Lidická Strakonice 

   Author: Lukáš Lízal; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Stavebně technologický projekt - Domov pro seniory Lidická Strakonice Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením Domova pro seniory v ulici Lidická ve Strakonicích. Autor posuzuje úplnost a správnost ...
  • Požadavky na provedení ocelových svarů 

   Author: Kateřina Loudilová; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Krupa Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato práce pojednává o požadavcích na provedení ocelových svarů. Seznamuje veřejnost s tímto tématem, protože neexistuje dostatečné zastoupení vzdělávacích materiálů, které se nezaměřují pouze na jedno téma. Tato práce ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Poděbrady, Nový Žižkov 

   Author: Jan Řezníček; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská se zabývá řešením stavebně technologického projektu bytového domu v Poděbradech. Autor tohoto projektu řeší prostorovou, technologickou a časovou strukturu výstavby objektu. Bakalářská práce obsahuje posouzení ...
  • Studie k uskladnění stabilizátu na složištích 

   Author: Barbora Pilařová; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Autorka se zabývá vznikem vedlejších energetických produktů, výrobou stabilizátu a jeho následné využití. Dále se zabývá ukládáním stavebních výrobků a odpadů na skládky a požadavky na skladování dle platné legislativy. ...
  • Prefabrikace páteřních rozvodů TZB 

   Author: Tomáš Pils; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Hošková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   V této bakalářské práci se autor zabývá technologií montáže prefabrikovaných sdružených panelů páteřních rozvodů TZB. Zaměřuje se na hlavní tři prefabrikované profese, jimiž jsou rozvod vzduchotechniky, chlazení a stabilní ...
  • Stavebně technologický projekt „Hornoměcholupská - bytový dům E+F“ 

   Author: Filip Němec; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Konvalinka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Stavebně technologický projekt "Hornoměcholupská - bytový dům E+F" Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu v ulici Hornoměcholupská v Horních Měcholupech, Praha 15. Zabýval jsem ...
  • Posouzení osvětlení interierových prostor vybrané budovy 

   Author: Klára Svobodová; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato práce se zabývá posouzením umělého osvětlení školní budovy. V teoretické části je přehled používaných světelných zdrojů a sepsán postup měření umělého osvětlení včetně posuzovaných veličin. Obsahuje také shrnutí ...
  • Stavebně technologický projekt - Sportovní centrum - Na Chobotě 

   Author: Martin Kamenický; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Huml Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   ANOTACE Stavebně technologický projekt - Sportovní centrum Na Chobotě Obsahem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt Sportovního centra V Praze Na Chobotě. Autor se zabývá především řešením prostorové, ...