Now showing items 1-1 of 1

  • Úpravy a zpřesnění projektové dokumentace v rámci výstavbového procesu 

   Author: Hálek Ondřej; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Bruzl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu změn projektové dokumentace v rámci výstavbového procesu. Práce nejprve popisuje úvod do problematiky projektové dokumentace, včetně přehledu legislativního rámce. Teoretická část ...