Now showing items 1-1 of 1

  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům 11 v Hradci Králové 

   Author: Součková Aneta; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Obsahem této bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu 11 v Hradci Králové. Autorka se zde zabývá posouzením úplnosti a správnosti předané projektové dokumentace. Dále pak řešením prostorové ...