Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na mostě 

   Author: Kristýna Hytychová; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Plachá Mariana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem bakalářské práce je poukázání na problém nedostatečné specifikace v legislativě pro liniové a mostní konstrukce z hlediska BOZP. V první části bakalářské práce budete seznámení se základní legislativou při práci ve ...
  • Prefabrikace páteřních rozvodů TZB 

   Author: Tomáš Pils; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Hošková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   V této bakalářské práci se autor zabývá technologií montáže prefabrikovaných sdružených panelů páteřních rozvodů TZB. Zaměřuje se na hlavní tři prefabrikované profese, jimiž jsou rozvod vzduchotechniky, chlazení a stabilní ...