Now showing items 1-1 of 1

  • Práce prováděné horolezeckou technikou 

   Author: Štěpán Pecka; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Poláček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   V této práci se autor zabývá pracemi ve výškách a nad volnou hloubkou. Popisuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vyplývající z legislativních požadavků České republiky a ...