Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce podlahového souvrství terasy věže na hradě Landštejn 

   Author: Kutiš Štěpán; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Tichý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Autor se v této práci zabývá rekonstrukcí podlahového souvrství na Velké románské věže hradu Landštejn v jižních Čechách. Porovnává zde tři možné varianty skladeb souvrství především z technologického a ekonomického hlediska. ...