Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie recyklace stavebního a demoličního odpadu 

   Author: Rienessl Patrik; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Tichý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií recyklace stavebního a demoličního odpadu. Obsahuje legislativní přehled, základní pojmy a analyzuje vývoj tohoto odvětví za poslední roky. Velká část práce je věnovaná samotnému ...