Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnotová analýza zdiva 

   Author: Redlich Jan; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Vonka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití hodnotové analýzy ve stavebnictví. Pozornost je věnována především jejím součástem - výběru a posouzení nejvhodnějších řešení - a v souvislosti s nimi je řešena problematika ...