Now showing items 1-1 of 1

  • Stavebně technologický projekt "Domov sociálních služeb" 

   Author: Horáček Pavel; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu "domova sociálních služeb". Zaměřuje se zejména na prostorovou, technologickou a časovou strukturu projektu včetně návrhu zařízení staveniště a popisu ...