Now showing items 1-1 of 1

  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Mediumpark v Hradci Králové 

   Author: Zeman Stanislav; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Uxa Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Cílem diplomové práce je vytvoření stavebně technologického projektu pro bytový dům Mediumpark v Hradci Králové. Autor práce se zde zabývá v první řadě posouzením předané projektové dokumentace a dále pak vytvořením ...