Now showing items 1-1 of 1

  • Multikriteriální analýza kontaktní a provětrávané fasády na vybraném objektu 

   Author: Klára Konýčková; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Hlava Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnání a vyhodnocení navržených skladeb pro vnější zateplení jednopodlažního rodinného domu. Jedna z navržených skladeb je skladba kontaktního zateplovacího systému ETICS a druhá ...