Now showing items 1-1 of 1

  • Přepracování monolitické stavby do systému prefabrikovaných sendvičových panelů 

   Author: Koudelka Jiří; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Chadima Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Autor se v práci soustředí na přepracování návrhu bytového domu z monolitické stavby na prefabrikovanou. Bytový dům, který je v práci uváděn, by měl po dokončení splňovat nároky pro pasivní budovu. Hlavním tématem autora ...