Now showing items 1-1 of 1

  • Stavební opatření k rekonstrukci historického mlýna 

   Author: Potměšilová Lenka; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Legner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Před rekonstrukcí památkově chráněných objektů je v zájmu zachování jejich historické hodnoty vhodné zpracovat stavebně - historický průzkum. Tato diplomová práce pojednává o objektu starého mlýna v Brandýse nad Labem. V ...