Now showing items 1-1 of 1

  • Stavebně technologický projekt – Bytový dům Rokytka 

   Author: Antonín Podzimek; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Studnička Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně-technologického projektu pro bytový dům Park Rokytka. Autor se zabývá technologickou a časovou návazností výstavby bytového objektu. Cílem práce je zhodnocení předané ...