Now showing items 1-1 of 1

  • Multikriteriální porovnání realizovaných sanačních opatření proti vlhkosti u historických budov 

   Author: Sehořová Martina; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Petlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Práce se zabývá multikriteriálním porovnáním realizovaných sanačních opatření proti vlhkosti u historických budov - kostelů. Rešeršní část je věnována vzniku vlhkosti, jejímu šíření v objektu a podkladům, které jsou potřeba ...