Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie železobetonových základových desek jednoduchých staveb 

   Author: Mikeš Václav; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Franek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na realizaci základové desky založené na základových pasech. Jsou zde shrnuty základní pojmy této problematiky a základní dělení základových konstrukcí. V technologickém postupu je v jednotlivých ...