Now showing items 1-1 of 1

  • Dopady využívání stavebních materiálů s příměsí azbestu 

   Author: Rajn Václav; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Mrzílek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce je zaměřena na dopady využívání azbestových vláken coby příměsi stavebních materiálů s užším zaměřením na azbestocementové výrobky vystavené vlivům vnější povětrnosti. Nejprve jsou uvedeny obecné informace ...