Now showing items 1-1 of 1

  • Náhrada vápna v produktech stabilizátu 

   Author: Červ Josef; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Autor se zabývá výrobou a využitím popílkových stabilizátů. Kromě toho popisuje princip spalování uhlí, způsoby odsiřování, vznik a využití vedlejších energetických produktů ze spalování. Dle platné legislativy a norem ČSN ...