Now showing items 512-531 of 756

   Subject
   Renovation, insulation, heat loss of the building, technological project, project documentation [1]
   Residential building,technology,construction,technological progress,building site equipment,time-space graph,technical report,critical path,project documentation,dimensioning,technological structure,spatial structure,time structure [1]
   Residential building,technology,construction,technological regulations,building equipment,spatio-temporal chart,technical report,critical path,project documentation,dimensioning [1]
   Residential house Panorama Pražačka,white tank,waterproofing [1]
   Restoration,survey,moisture,salinity,cause,historical building,monument protection,measure [1]
   RFID,identification,tag,reader,UHF,EPC,automation [1]
   RFID,identifikace,štítek,čtečka,UHF,EPC,automatizace [1]
   Roof construction, historic roof, biological pests of wood, remediation [1]
   Roof construction, sloped roof, flat roof, thermal insulation, heat transfer coefficient, vapor barrier, condensation, detail, tepmerature, advantages and disadvantages, range of temperatures [1]
   Roof layers, pitched roof,insulation on rafters, details [1]
   roof,compressibility,operational stress,maximal stress,thermal insulation,mineral wool,polystyren [1]
   Room acoustics, reverberation time, sound absorption coefficient, acoustic ceiling, acoustic panel [1]
   Roubené stavby, součinitel prostupu tepla, faktor difuzního odporu, relativní vlhkost, šíření vlhkosti, dřevěné konstrukce [1]
   rough floor, anhydrite screed, cement screed, flowchart [1]
   rowing pool,paddling pool,material variant,fiberglass,polypropylene,stainless steel,multi-criteria analysis [1]
   rozborový list, časoprostorový graf, zařízení staveniště, parkovací systémy, Parklift 340 [1]
   Rozborový list, technologický normál, časoprostorový graf, technologické schéma, zařízení staveniště, metody postupu výstavby [1]
   Rozborový list, technologický normál, časový řádkový harmonogram, zařízení staveniště, porovnání nákladů [1]
   Rozborový list,technologický normál,časoprostorový graf,technologické schéma,zařízení staveniště,likvidace dešťových vod [1]
   řádkový harmonogram, časoprostorový graf, rozpočet, dřevěná provětrávaná fasáda, kontaktní zateplovací systém [1]