Now showing items 41-60 of 756

   Subject
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zařízení staveniště, zákoník práce, nařízení vlády, riziko, pracoviště, osobní ochranné pracovní pomůcky [1]
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,Bezpečnost práce,Hlubinné zakládání ,Vyvrtané piloty,Piloty,vrt [1]
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,Plán BOZP,Informační model budovy [1]
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,požární ochrana,riziko,požár,bezpečnostní opatření,právní předpis,zařízení staveniště,požárně bezpečnostní řešení [1]
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práciOsobní ochranné pracovní prostředkyJeřábnické práce [1]
   Bezpečnost, BIM, model, opatření, rizika, staveniště [1]
   Bezpečnost, stavba, osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), ochrana zdraví, staveniště, riziko, úraz, nehoda [1]
   Bezpečnost,stavba,osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP),ochrana zdraví,staveniště,riziko,úraz,nehoda [1]
   Bezvýkopové technologie/BT, inovace a nová instalace, výrobní a servisní areál, vedení technicko technologického vybavení/VTTV, sdružené trasy [1]
   Bhútán,local materials,school,mud [1]
   BIM, TBM, Site facilities, Autodesk Revit, Navisworks Manage [1]
   BIM, TBM, Zařízení staveniště, Autodesk Revit, Navisworks Manage [1]
   BIM, technologie, struktura, databáze [1]
   BIM, technology, structure, database [1]
   BIM,3D model,building site facilities,simulation,coordination,safety [1]
   BIM,3D model,zařízení staveniště,simulace,koordinace,bezpečnost [1]
   BIM,CAFM,facility management,FCE CTU,software,information modeling [1]
   BIM,CAFM,facility management,FSv ČVUT,software,informační modelování [1]
   BIM,Facility Management,building operation,construction 4.0,IWSM,building life-cycle,model hands-over [1]
   BIM,Facility Management,správa budov,stavebnictví 4.0,IWSM,životní cyklus budovy,převzetí modelu [1]