Now showing items 407-426 of 1184

   Subject
   Gabion, wire-stone element, steel mesh, wire, drainage, retaining walls, ground structureGabion, ground structures [1]
   Gabion, drátokamenný prvek, ocelové sítě, pletivo, drenáž, opěrne zdi, zemní konstrukce [1]
   garsoniéra [1]
   Geometric accuracy, geometric accuracy of steps, maximum allowable deviations, structural feasibility, staircase, treads, going, rise [1]
   Geometric accuracy,tolerance,limit deviation [1]
   geometricaccuracy, rightangle, measurementprocedures, angulardeviation [1]
   Geometrical accurancy, geometrical accurancy of horizontal constructions, maximum admisible deflection,room height [1]
   Geometrická přesnost, geometrická přesnost schodišťových stupňů, maximální přípustné odchylky, proveditelnost konstrukcí, schodiště, schodišťový stupeň [1]
   geometrická přesnost, geometrická přesnost vodorovných konstrukcí, maximální přípustná odchylka, světlá výška místností [1]
   geometrická přesnost, pravý úhel, postupy měření, úhlová odchylka [1]
   Geometrická přesnost,tolerance,mezní odchylka [1]
   geosyntetika,trhliny,netuhá vozovka,asfaltový beton,kontrolní a zkušební plán,mechanická stabilizace,asfaltová pojiva,míra zhutnění,mezerovitost [1]
   geosynthetics,cracks,tilting road,asphalt concrete,control and test plan,mechanical stabilization,asphalt binders,compaction rate,gap [1]
   Graf nasazení pracovníků [1]
   Graph of workers deployment [1]
   green roof,green wall,earthquake,technology,safety [1]
   Gypsum,plasterboard,plasterboard structures,evaluation of defects,water,mould [1]
   Hala, rizika, poruchy, deformace, konstrukce [1]
   Hall, risks, disorders, deformation, structure [1]
   Harmonogram [1]