Now showing items 343-362 of 1184

   Subject
   Facade [1]
   Facade scaffolding,temporary structure,selection of scaffolding [1]
   facade system [1]
   facades typology [1]
   facility management, facility, management, manager, support processes, core business, facility manager [1]
   facility management, facility, management, manažer, podpůrné činnosti, hlavní činnost, facility manažer [1]
   Facility management, life cycle of construction, work environment, Users preferences for office buildings [1]
   Facility management, management of asset and building, municipality [1]
   Facility management, správa majetku a budov, obec [1]
   Facility management, životní cyklus stavby, pracovní prostředí, preference uživatelů administrativních budov [1]
   Facility management,local governing body,management and record of asset,CAFM,BIM,Smart City [1]
   Facility management,optimalizace,kancelář,obsazenost,využití [1]
   Facility management,optimizing,office,occupancy,utility [1]
   Facility Management,State Management,Administrative Building,Private Buildings,Evaluation System of Administrative Buildings [1]
   Facility Management,státní správa,administrativní budova,veřejné budovy,systém hodnocení administrativních budov [1]
   Facility management,územně samosprávný celek,správa a evidence majetku,CAFM,BIM,Smart City [1]
   Faculty of Civil Engineering CTU in Prague,Facility management,quality,service level,agreement [1]
   Faculty of Civil Engineering CTU in Prague,facility management,strategic objective,operational efficiency [1]
   Fakulta stavební ČVUT v Praze,Facility management,kvalita,úroveň služeb,smlouva [1]
   Fakulta stavební ČVUT v Praze,facility management,strategický cíl,provozní efektivita [1]