• Souřadnicové systémy a jejich transformace 

      Autor: Maybrodskyy Oleksiy; Vedoucí práce: Šolc Jakub; Oponent práce: Skořepa Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
      Bakalářská práce je zaměřena na souřadnicové systémy a transformace mezi nimi. V první části je stručně popsán vývoj souřadnicových systémů v oblasti středni Evropy a přehled osobností, které vývoj ovlivnily. Práce se v ...