• Užití Gaussovy integrace pro výpočet Fourierových koeficientů gravitačního potenciálu. 

      Autor: Karásek Michal; Vedoucí práce: Bořík Milan; Oponent práce: Novotný Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Hlavní náplní bakalářské práce je výpočet gravitačního potenciálu na povrchu tělesa nahrazujícího reálný tvar Země. Pro výpočet je využito bázového systému funkcí tvořeného Legendreovými přidruženými funkcemi, které ...