Now showing items 1-1 of 1

  • Nelineární analýza štíhlých zděných konstrukčních prvků 

   Author: Marek Vokál; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Klusáček Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Práce hodnotí a porovnává ruzné zpusoby modelování nevyztužených štíhlých zdených konstrukcí, tedy konstrukcí náchylných na ztrátu stability. Byl navržen a implementován algoritmus pro posuzování štíhlých zdených konstrukcí. ...