Now showing items 1-1 of 1

  • Pohyb dnových splavenin v otevřených korytech - vliv různozrnnosti 

   Author: Štěpán Zrostlík; Supervisor: Matoušek Václav; Opponent: Chára Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Práce se zabývá intenzivním chodem dnového sedimentu v otevřených korytech. Kromě teoretické práce je výzkum založen i na práci experimentální, opírající se o měření chování proudění směsi sedimentu a vody ve sklopném žlabu ...