Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv uzavřeného vzduchu na transport látek v půdě 

   Author: Sobotková Martina; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Blažková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-09)
   Hlavním cílem disertační práce bylo vyhodnotit vliv uzavřeného vzduchu na transport rozpuštěných látek v proměnlivě nasyceném pórovitém prostředí. Infiltračně-výtokové a průnikové experimenty byly provedeny na velkých ...