Now showing items 1-2 of 2

  • Když Češi budovali Bulharsko. Působení českých inženýrů, architektů a stavitelů v bulharských zemích (1870-1918) 

   Author: Nikolay Brankov; Supervisor: Urlich Petr; Opponent: Dulla Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   Disertační práce shrnuje základní poznatky výzkumu autora, kterému se věnoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Téma působení českých architektů a inženýrů v Bulharsku (1870-1918) nebylo dosud systematicky prozkoumané a v ...
  • Veřejný prostor v podzemí 

   Author: Zuzana Tlachová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Hexner Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-30)
   Disertační práce zkoumá podzemní veřejný prostor z hlediska jeho využívání a plánování. Snaží se o jeho zasazení do kontextu. Ten nastiňuje z několika různých hledisek, mezi něž řadí vlastnictví, finanční náklady, životní ...