Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace vysokohodnotných vlákny vyztužených cementových kompozitů při vysokých rychlostech deformace 

   Author: Petr Konrád; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Hlobil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-21)
   V této práci jsou zkoumány vysokohodnotné vlákny vyztužené cementové kompozity vystavené rázovému zatížení. Hlavním cílem je návrh, sestavení a optimalizace zkušebního zařízení a postupu pro provedení rázové zkoušky. ...