Now showing items 1-1 of 1

  • Výzkum uplatnění plastových příčných podpor v železniční trati 

   Author: Vít Lojda; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Jiroušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-14)
   Tématem disertační práce je výzkum uplatnění pražců z polymerů v železniční trati. Železniční pražce se v ČR v současnosti vyrábějí ze dřeva, předpjatého betonu a oceli. Dřevěné pražce vynikají pro svou adaptabilitu a ...