Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální výzkum dvoufázového proudění v heterogenním pórovitém prostředí 

   Author: Jan Šácha; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Kodešová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Půdy často vykazují rozdílné hodnoty nasycené hydraulické vodivosti v závislosti na počáteční dynamice zvlhčování; rovněž vykazují časové změny v průběhu jedné infiltrační události. Byly provedeny série infiltračních ...