Now showing items 1-1 of 1

  • Nelineární působení postupně stavěných pozemních konstrukcí 

   Author: Radek Vašátko; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Kohoutková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-07)
   Tato práce je zaměřena na působení postupně stavěných konstrukcí a na vliv postupu výstavby na jejich napjatost a přetvoření. Základem práce je vyhodnocení tří experimentálních programů, na které navazuje jedna teoretická ...