Now showing items 1-1 of 1

  • Stabilizace ocelového oblouku nekovovou membránou 

   Author: Ondřej Svoboda; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-06)
   Disertační práce ve své rešeršní části shrnuje problematiku komplexních membránových konstrukcí včetně dosavadních materiálových a výpočetních možností. V experimentální části je představen model reálné konstrukce, na němž ...