Now showing items 1-1 of 1

  • Využití betonového recyklátu při výrobě asfaltocementového betonu 

   Author: Adam Konvalinka; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Práce se zabývá zhodnocením základních přístupů k výrobě a provádění asfaltocementových kompozitů. Experimentální část spočívá v návrhu různých typů záměsí, v různém poměru složek, v různé hodnotě náhrady cementu betonovým ...