Now showing items 1-8 of 8

  • Component method for column base with embedded plate 

   Author: Žižka Jiří; Supervisor: Wald František; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
   Objective of the thesis is research on structural behaviour of column bases with embedded plate. The main aims are resistance, stiffness and rotational capacity of the joint. The joint behaviour is predicted by a numerical ...
  • Instalační šachty z požárního hlediska 

   Author: Pokorný Marek; Supervisor: Kupilík Václav; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Disertační práce v úvodní části analyzuje rizika vertikálního šíření požáru instalačními šachtami a hodnotí konstrukční a technické řešení těchto specifických prostor z hlediska pasivní a aktivní požární ochrany. Dále se ...
  • Komponenta pásnice požárně nechráněného ocelového nosníku v tlaku 

   Author: Uhlíř Antonín; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
   Disertační práce je zaměřena na chování ocelového nechráněného nosníku vystaveného požáru. Předpověď teploty v požárním úseku umožňuje návrh nosníku, který je v konstrukci omezen především vysokou horizontální tuhostí ...
  • Komponenta stěna sloupu ve smyku za zvýšené teploty při požáru 

   Author: Strejček Michal; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Zvýšená teplota při požáru ovlivňuje chování dílčích prvků konstrukce i celého konstrukčního systému budovy. Stabilita a celistvost konstrukce závisí na únosnosti a deformační kapacitě styčníků. Pro předpověď chování ...
  • Požární odolnost nosníků s vlnitou stojinou 

   Author: Kyzlík Petr; Supervisor: Wald František; Opponent: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
   Zavedením automatické výroby nosníků s vlnitou stojinou se jejich cena stala pro pozemní stavby konkurenceschopnou hlavně výrazným snížením hmotnosti. V posledních desetiletích se použití nosníků s vlnitou stojinou stále ...
  • Přípoj s krátkou čelní deskou se zvýšenou požární odolností 

   Author: Chlouba Jiří; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Nárůst teploty ve styčníku je za požární situace zpožděn ve srovnání s teplotou v připojovaných prvcích. Důvodem zpoždění je koncentrace hmoty ve styčníku. Omezením přímého kontaktu přípojů s požárem je vliv požáru na ...
  • Spoje dřevěné kulatiny 

   Author: Heidenreich David; Supervisor: Semerák Petr; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Dřevěná kulatina vždy byla tradičním stavebním materiálem používaným v Evropě. V současné době stoupá zájem o její využití na konstrukce pozemních staveb, a to z důvodů převážně ekonomických. Konstrukční využívání dřevěné ...
  • Teplota přípoje U profilem a čelní deskou při požáru 

   Author: Jána Tomáš; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Práce se zabývá stanovením teploty během požáru v požárně nechráněném a požárně chráněném přípoji nosníku na sloup uzavřeného průřezu vyplněný betonem. Popisuje současný stav výzkumu týkající se předpovědi teploty v přípojích ...