Now showing items 1-3 of 3

  • Možnosti a nástroje ochrany krajiny v územním plánování - se zvláštním zřeelem k ochraně krajinného rázu 

   Author: Kubová Jitka; Supervisor: Mansfeldová Alena; Opponent: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
   Krajina má významnou úlohu z hlediska veřejného zájmu. Každá má svůj charakter, který lze popsat, např. pomocí přírodní, kulturní a historické charakteristiky, ve smyslu § 12 zákona ZOPK. Smyslem institutu ochrany krajiny ...
  • Urbanistická problematika horských rekreačních regionů 

   Author: Zrnová Lucie; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Disertační práce se zabývá problematikou horských rekreačních regionů v České republice a v Evropě, zejména v alpských zemích z pohledu urbanismu a územního plánování. Stěžejní částí práce je případová studie a srovnávací ...
  • Územně analytické podklady jako nástroj udržitelného rozvoje území 

   Author: Jetel Václav; Supervisor: Horký Ivan; Opponent: Šrytr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
   Územně analytické podklady, dle zákona č.183/2006 Sb., zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a obsahují zjištění a vyhodnocení jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních ...