Now showing items 1-1 of 1

  • Zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí zkrápěním vodou 

   Author: Hošek Zdeněk; Supervisor: Kupilík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Voda, jako výborné a snadno dostupné hasební a chladicí médium, je velmi účinná pro udržení hořlavých hmot pod jejich zápalnou teplotou. Díky svým fyzikálně chemickým vlastnostem je schopna odvádět značné množství tepla a ...