Now showing items 1-2 of 2

  • Proudění vody ve vodojemech - výměna vody 

   Author: Horký Filip; Supervisor: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
   Vodojem je nedílnou součástí každého vodárenského systému. Ačkoliv tento objekt slouží pro krátkodobou akumulaci vody, může zde, vlivem nerovnoměrné výměny vody a výskytu mrtvých zón v nádrži, docházet k neúměrnému časovému ...
  • Řízení vodárenských provozů se zřetelem na minimalizaci ztrát 

   Author: Veselá Renata; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce je zaměřena na řešení ztrát vody v distribučních systémech, jejich hodnocení a snižování. Teoretická část popisuje kritéria sloužící k vyhodnocení ztrát vody v distribučních systémech, metody ke snížení ...