Now showing items 21-40 of 277

  • Analýza účinnosti vzduchoizolačních metod sanace vlhkého zdiva 

   Author: Poláková Eva; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Kolář Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-17)
   Disertační práce se zabývá analýzou účinnosti vzduchových izolačních metod, které patří mezi často používané sanační metody určené pro snižování vlhkosti zdiva starších budov. Účinnost vzduchových izolačních metod dosud ...
  • Analýza vlivu pěší dopravy na kapacitu křižovatky 

   Author: Havlíček Tomáš; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Lehovec František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-30)
   Předložená práce analyzuje vliv pěší dopravy na kapacitu úrovňových křižovatek v České republice. Snahou autora je poskytnout souhrnný přehled o vlivu chodců na kapacitu všech druhů úrovňových křižovatek s důrazem na ...
  • Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv 

   Author: Lucie Benešová; Supervisor: Luxemburk František; Opponent: Hýzl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-06)
   Charakteristickou vlastností asfaltových pojiv je jejich závislost na teplotě a velikosti zatížení. Z tohoto důvodu je důležité se zaměřit na funkční zkoušení asfaltových pojiv, především na reologické zkoušky, které se ...
  • Analýza, optimalizace a predikce výstavy ražených tunelů v souvislosti s třídami ražby 

   Author: Caravanas Aristotelis; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-19)
   Třídy ražby jsou u řady tunelových projektů jedním z rozhodujících činitelů, které ovlivňují úspěšnost výstavby. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost nejen jejich specifikaci, ale také metodě zatřiďování v průběhu ...
  • Aplikace GIS standardů pro souřadnicové transformace a určování vlivu atmosférického zatížení na GNSS stanice 

   Author: Sklenička Radek; Supervisor: Buchar Pavel; Opponent: Kostelecký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce se zabývá problematikou souřadnicových referenčních systémů a transformací v prostředí geografických informačních systémů (GIS) a problémem určování vlivu zatížení atmosféry na vertikální složku polohy ...
  • Aplikace homogenizačních principů při analýze dielektrických a tepelných vlastností porézních materiálů 

   Author: Fiala Lukáš; Supervisor: Pavlík Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
   V dizertační práci jsou popsány nejčastěji používané homogenizační modely společně s ukázkami praktických aplikací stanovení efektivní relativní permitivity jako důležité veličiny při stanovení obsahu vlhkosti metodou TDR ...
  • Aplikace hraničních inverzních metod ve stavebním inženýrství 

   Author: Jan Havelka; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   V určitých oblastech výzkumu, jako je například analýza historických budov, zobrazovací techniky v medicíně, materiálové inženýrství nebo geofyzika, je výhodné provádět pouze neintruzivní měření na hranici zkoumaného vzorku. ...
  • Aplikace simulačních modelů na popis preferenčního proudění v půdním profilu 

   Author: Zumr David; Supervisor: Císlerová Milena; Opponent: Blažková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-12)
   Tématem disertační práce je kritická studie aplikace numerických modelů na popis proudění vody a transport ve vodě rozpuštěných látek v pórovitém prostředí a využitelnost modelů i v inženýrské praxi. Důraz je kladen na ...
  • Application of fluorometric and numerical analysis for assessing the algal resistance of external thermal insulation composite systems 

   Author: von Werder Julia; Supervisor: Černý Robert; Opponent: Hošek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-18)
   The problem of algal growth on external thermal insulation composite systems (ETICS) due to the continually raised insulation standard has not yet been satisfactorily solved until today. Adopted strategies for improving ...
  • Application of semi-prefabricated concrete units in basements 

   Author: Weinzierl Peter Johann; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Architektonické formy hlavních nosných konstrukcí pro membrány a folie 

   Author: Aleš Vaněk; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Hirnšal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-19)
   Cílem této disertační práce je výzkum a syntéza membrány a nosného systému na principu lehké konstrukce. Práce se zaměřuje na oblast vývoje lehkých membránových konstrukcí, zejména jejich nosných prvků, zkoumá aktuální ...
  • Architektonický návrh od základní ideje po prezentovatelný model za podpory počítače 

   Author: Hendrych Jan; Supervisor: Urlich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Architektonické navrhování je složitý a komplexní proces spojující jak technickou činnost při třídění podkladů a tvorbě objektu, tak i tvůrčí výtvarnou práci při skicování a přenosu představ architekta do reálné podoby. ...
  • Assessment of building materials in environmental context 

   Author: Hodková Julie; Supervisor: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-11-09)
   Nowadays, the environmental impacts of operational stage of buildings, which are the most important from their life cycle perspective, can be relatively well assessed, i.e. operational energy and water consumption or ...
  • Bilance sedimentů v malých vodních nádržích 

   Author: Mikšíková Kateřina; Supervisor: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
   Disertační práce se zaměřuje na problematiku vodní eroze, transportu nerozpuštěných částic, jejich sedimentací do nádrže a rozložením zrnitostních frakcí sedimentu v závislosti délky nádrže. Také na transport nerozpuštěných ...
  • Charakterizace hydratačních procesů cementových past pomocí termické analýzy 

   Author: Scheinherrová Lenka; Supervisor: Trník Anton; Opponent: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
   I přesto, že existuje velké množství odborných studií, které se zabývají mechanismy hydratace cementu, většina z nich omezuje své pozorování pouze na krátký časový interval. Pro správné pochopení hydratačních procesů je ...
  • Chosen economic and environmental aspects of material resources in construction in the view of sustainability - Tools to assess capability to reduce primary energy demand in housing 

   Author: Anisimova Nataliya; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Energy use in European housing comprises the greatest part of total energy consumption and is above industry and transport figures. The growing trend in building energy use has made energy efficiency strategy the main ...
  • Cohesive particle model using discrete element method on the Yade platform 

   Author: Šmilauer Václav; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-19)
   The thesis describes implementation of particle-based model of concrete using the Discrete Element Method (DEM) using the Yade platform. DEM discretizes given domain using packing of (spherical) particles of which motion ...
  • Comparative static analysis of tunnelling methods NATM and ADECO-RS 

   Author: Černá Vydrová Linda; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   New Austrian Tunnelling Method (NATM) has been used almost exlusively in the Czech Republic in the last three decades. This method has many supporters, whose resistance to new methods and approaches prevents the integration ...
  • Component method for column base with embedded plate 

   Author: Žižka Jiří; Supervisor: Wald František; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
   Objective of the thesis is research on structural behaviour of column bases with embedded plate. The main aims are resistance, stiffness and rotational capacity of the joint. The joint behaviour is predicted by a numerical ...
  • Creep and shrinkage of concrete subjected to variable environmental conditions 

   Author: Havlásek Petr; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   This thesis deals with the numerical modeling of concrete creep and shrinkage at variable environmental conditions. At lower relative humidity concrete creeps more slowly than at full saturation but during drying it creeps ...