Now showing items 810-829 of 1027

   Subject
   směrodatná odchylka [1]
   software [1]
   soil erosion,erosion rills,monitoring,Structure from Motion,UAV,volumetric assessment [1]
   Soil erosion,rainfall-runoff event,eutrophication,dissolved phosphorus [1]
   soil loss,reservoir silting,WaTEM/SEDEM,USLE,large catchments [1]
   soil treatments [1]
   soil water [1]
   Solární energie, obnovitelné zdroje, teplá voda, tepelné zisky solární soustavy, účinnost solárního kolektoru. Solar energy, renewable energy, hot water, heat gains of solar system, the efficiency of solar collector. [1]
   solární záření, stínění, pasivní domy, solar radiation, shading, passive houses [1]
   Součinitel pórového tlaku A, B, Skempton, nasycení zeminy, dráha napětí, OCR, trojosá zkouška, součinitel překonsolidace, stlačitelnost, skelet, výpočetní algoritmus, součinitel bočního tlaku, řídící rovnice přírůstku napětí. Coefficient of pore pressure A, B, Skempton, saturation of soil, stress path, OCR, triaxial test, overconsolidation ratio, compressibility, skeleton, algorithm, coefficient of lateral earth pressure, governing function of stress increment. [1]
   soupis prací [1]
   soustava rovnic [1]
   Sparse Gram matrix [1]
   Spatial analysis [1]
   Spatial and Landscape Planning [1]
   Spatial interaction [1]
   speciment [1]
   Spolehlivostní metoda prvního řádu (FORM) [1]
   Spolehlivostní optimalizace konstrukcí [1]
   Sport, stavba pro sport, sportoviště, sportovní hala, tělocvična, plavecký bazén; tělovýchova, vrcholový sport, výkonnostní sport, rekreační sport; typologie Sport, buildings for sports, sports field, sports hall, swimming pool; physical education, top level sport , leisure sporting activity; typology [1]