Now showing items 712-731 of 1027

   Subject
   Příčný spoj [1]
   Přípoj U profilem a čelní deskou; ocelobetonový sloup; požární ochrana; přestup tepla; požární zkouška; požární návrh; analytický model; přírůstková metoda; součinitel průřezu, emisivita požáru. [1]
   přírodní a kulturní hodnota krajiny [1]
   Public Private Partnership, Corporate Social Responsibility, Private Finance Initiative. Public Private Partnership, Corporate Social Responsibility, Private Finance Initiative [1]
   public tenders,LCCI,cost,digitalization in the construction [1]
   public urban space [1]
   pucolán [1]
   pucolánová reakce [1]
   Půda, základní výrobní faktory, pozemek, stavební pozemek, užitek, hodnota, cena, administrativní cena, tržní cena, oceňování stavebních pozemků, cenová bublina na trhu nemovitostí, politika územního rozvoje, rozhodování, rozhodovací proces, rozhodovací model, analýza časových řad, korelační analýza, regresní analýza, ekonomický model, ekonometrický model. The soil, the basic factors of production, land, building plot, utility, value, price, administrative price, market price, valuation of building plots, price bubble of the real estate market, policy of territorial development, decision making, decision-making process, decision-making model, time series analysis, correlation analysis, regression analysis, the economic model, the econometric model. [1]
   půdní voda [1]
   Quality of Indoor Air [1]
   Quality of Indoor Environment [1]
   Quantity takeoff [1]
   Quasi-Monte Carlo simulation [1]
   radiace [1]
   radiačně indukovaná objemová expanze [1]
   Radial basis functions model [1]
   radiation [1]
   radiation-induced volumetric expansion [1]
   radiografie [1]